Znajdź nas:

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Polski Fundusz Rozwoju i banki uruchomią obsługę wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR - 5.0 out of 5 based on 3 votes


Komunikat Prasowy:
17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych wdrożyło system, który pozwoli na przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR. Nowy program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju, skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Z tej puli do mikro, małych i średnich podmiotów trafi 75 mld zł. Dzięki współpracy banków, PFR, Krajowej Izby Rozliczeniowej i instytucji finansowych w bardzo krótkim czasie powstał system, który pozwoli uzyskać firmom konkretną pomoc finansową na podstawie formularza wypełnianego poprzez bankowość elektroniczną. W poniedziałek 27 kwietnia wieczorem program uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni.

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm będzie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem następujących banków:

 • Alior Bank
 • Bank Millennium
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy
 • Citi Handlowy
 • Credit Agricole
 • Getin Noble Bank
 • Idea Bank
 • ING Bank Śląski
 • mBank
 • Nest Bank
 • PKO Bank Polski
 • Santander Bank Polska
 • SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze
 • Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze
 • BNP Paribas
 • BOŚ Bank

Terminy uruchomienia usługi w kolejnych bankach zostaną potwierdzone na stronie www.pfr.pl/tarcza.

W obecnej sytuacji gospodarczej kluczowe dla wielu firm jest szybkie pozyskanie kapitału, który pozwoli na utrzymanie płynności, regulowanie zobowiązań, w tym wynagrodzeń pracowników. Cieszę się, że wspólnie z bankami i wieloma instytucjami finansowymi podołaliśmy temu wyzwaniu i w niezwykle krótkim czasie stworzyliśmy system, który pozwoli na przekazanie pomocy do kilkuset tys. przedsiębiorstw sprawnie i bez zbędnych formalności. Dziękuję wszystkim, dzięki którym ten skomplikowany projekt udało się wdrożyć tak szybko. Jestem pewien, że razem z innymi rozwiązaniami rządowej Tarczy Antykryzysowej przyczyni się on do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju i ochrony nawet kilku milionów miejsc pracy” – powiedział Paweł Borys Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji będą mogli złożyć przedstawiciele firm, które są klientami danego banku. Wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji obliczona będzie wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu za pośrednictwem banku informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbędzie się on-line w systemie transakcyjnym banku. Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Aby sprawnie wypełnić wniosek, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne) w przeliczeniu na pełen etat oraz wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich, a także wyliczyć należną kwotę subwencji. Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, będą rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej PFR, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR, a także na stronach internetowych swoich banków.

Szybkie i bezpieczne wnioskowanie oraz dystrybucja środków możliwa będzie dzięki uczestnictwu w projekcie Krajowej Izby Rozliczeniowej, która stworzyła nowoczesny system automatycznego przekazywania informacji między bankami a PFR. Bardzo dużą pracę, bez której wdrożenie Tarczy Finansowej byłoby niemożliwe, wykonały również banki uczestniczące w projekcie. To kolejny przykład udanej współpracy sektora bankowego z instytucjami publicznymi.    

 

Program Tarcza Finansowa PFR kierowany jest do:

 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • małych i średnich firm, zatrudniających do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75% jej wartości może być bezzwrotne: 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Całkowita wielkość wsparcia dla mikrofirm to 25 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok 16 mld zł. Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

Dla dużych firm, których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), a obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym, w ramach Tarczy Finansowej PFR przewidziane jest finansowanie płynnościowe, pożyczki preferencyjne lub instrumenty kapitałowe na indywidualnie ustalanych z PFR warunkach. Wnioski o finansowanie dla dużych firm można będzie złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Z tej drogi finansowania mogą mogły również skorzystać mniejsze firmy. Warunkiem jest zatrudnianie powyżej 150 pracowników oraz obrót przekraczający 100 mln zł, w sytuacji kiedy ich luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza 3,5 mln zł lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.pfr.pl/tarcza oraz w centrum doradztwa dla przedsiębiorstw poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem 800 800 120.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Rachunek dla firm w Toyota Bank za 0 zł – nowa promocja. - 2.0 out of 5 based on 1 vote

Toyota Bank w ramach najnowszej oferty proponuje przedsiębiorcom rachunek firmowy za 0 zł pod warunkiem utrzymania średnio miesięcznego salda na poziomie min 25 000zł. Dodatkowym atutem jest możliwość wykonania 1000 przelewów bez kosztów dodatkowych jak również z możliwością skorzystania z limitu w rachunku z atrakcyjnym oprocentowaniem i prowizją od 0,25%.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Kredytmarket.com to zapowiedź nowej platformy dla przedsiębiorców - na uproszczonej procedurze do 50.000pln. - 4.6 out of 5 based on 11 votes

Innowacyjny startup, który udzieli przedsiębiorcom pożyczek przez smartfona. Rośnie nowy FinTech, który wypełni lukę pomiędzy sektorem bankowym a sektorem chwilówek. Zapowiadany start jesienią.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Oferty bankowe - trudny wybór - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Zastanawiając się nad wyborem stosownego dla Siebie produktu bankowego trzeba wziąć pod uwagę wiele bardzo ważnych aspektów. Aktualne oferty bankowe wypierają jedna drugą. Każda z instytucji finansowych pragnie zdobyć dla Siebie jak najwięcej klientów, a co za tym idzie prześcigają się w swoich rozwiązaniach.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Największe trudności z uzyskaniem kredytu. - 2.5 out of 5 based on 2 votes

Ubiegając się o kredyt w jakimkolwiek banku trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim Zdolność Kredytową podmiotu gospodarczego, na który ma być wzięty produkt kredytowy.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)
Bank Alior i Uber nowa jakość usług. - 5.0 out of 5 based on 6 votes

Tym razem Alior Bank stawia na współpracę z Uberem co przyniesie synergia ze współpracy czas pokaże.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
UOKiK – ukarał 20 banków za interchange. - 3.8 out of 5 based on 4 votes

UOKiK – ukarał 20 banków za interchange łączną kwotą niemalże 165mln zł
Poniżej zestawienie najwyższych kar jakie nałożył UOKiK na firmy działające w Polsce za stosowanie praktyk monopolistycznych. Wśród branż dominują banki i telekomy.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
ZUS - dotacje bezzwrotne dla firm do 500tys. zł - 4.0 out of 5 based on 5 votes

Dotacje z ZUS dla pracodawców zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokie kwoty nawet do 500tys.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Alior Bank uzyskał zgodę na emisję akcji - 2.0 out of 5 based on 4 votes

Alior Bank uzyskał zgodę min. od PZU, który jest największym udziałowcem na emisję akcji, dzięki którym może pozyskać ponad 2 mld zł. Pozyskane środki będą przeznaczone na przejęcie Banku BPH. 

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Bank BPH promuje Limit Debetowy dla przedsiębiorców - 3.0 out of 5 based on 3 votes

Bank BPH pomimo wystawienia na sprzedaż dalej realizuje cele związane z pozyskiwaniem nowych klientów tym razem celuje z ofertą promocyjną do małych i średnich firm - pod hasłem "Niższe marże w Limicie Debetowym". 

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Płatność zegarkiem w terminalu płatniczym. - 3.8 out of 5 based on 4 votes

MasterCard i WISeKey wspólnie podjęły wyzwanie stworzenia systemu dokonywania płatności zbliżeniowych za pomocą luksusowych zegarków lub galanterii elektronicznej (tzw. wearables).

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
MasterCard - wyróżnia PayTel - 2.3 out of 5 based on 3 votes

PayTel został wyróżniony nagrodą „2015 Data Integrity Award", którą przyznaje organizacja płatnicza MasterCard.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego - Ostrzeżenie przed dopuszczaniem pośredników do rachunku bankowego w płatnościach internetowych. Można przypuszczać że zainteresowanie KNF-u spowodowane jest min. przez PayPal który nawiązał współpracę ze szwedzką firmą Trustly. Odpowiedzialną za obsługiwanie portmonetki. O sposobie rozliczania zrobiło się ostatnio dość głośno w internecie.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Verifone stawia na nowoczesne mPOSy - 4.8 out of 5 based on 4 votes

Najnowszy mPOS Verifone z serii Engage e355 - przyszłość i nowy trend rozwoju terminali płatniczych?

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Alior Bank – Gwarancje kredytowe dla innowacyjnych firm. - 4.7 out of 5 based on 3 votes

Alior Bank uruchomił nowy produkt jakim są gwarancje kredytowe dla innowacyjnych firm. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego „ Innowacyjna Gospodarka”  Gwarancje mogą być przeznaczone na finansowanie innowacyjnych projektów.

Oceń ten artykuł
(55 głosów)
Alior Leasing - rośnie czarny koń w branży leasingowej? - 3.3 out of 5 based on 55 votes

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) opublikował raport za IQ 2016r w śród 30 firm zrzeszonych w ZPL znajduje się również najmłodszy gracz na rynku – Alior Lesing. Czy jest jeszcze miejsce na rynku dla nowych firm leasingowych? Jakie szanse ma Alior Leasng na osiągnięcie sukcesu?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Leasing w IQ 2016r - w liczbach - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Związek Polskiego Leasingu podsumował IQ 2016r publikując raport kwartalny. W raporcie ujęto 30 firm leasingowych zrzeszonych w ZPL.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Wealth Solutions i rekord Guinnessa - 5.0 out of 5 based on 4 votes

W Bristolu odbyła się niezwykła ceremonia otwarcia najstarszego koniaku. Koniak Gautier 1762 został oficjalnie wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako najstarszy koniak sprzedany na aukcji publicznej. Niezwykłą butelkę nabyła polska firma Wealth Solutions znana na rynku z inwestowania w najbardziej wysublimowane trunki świata.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Dla kreatywnych przedsiębiorców 80tys. w 100sek - 3.5 out of 5 based on 2 votes

Jesteś kreatywnym przedsiębiorcą masz mnóstwo pomysłów a brakuje Ci kapitału na rozwój swojego biznesu? "Nakręć się na biznes" – to nowy konkurs w którym pulę wygranej możesz przeznaczyć na rozwój firmy. Za pierwsze dwa miejsca do wygrania łącznie 80tys. Co należy zrobić by pieniądze zasiliły Twoje konto firmowe ?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Instytucje finansowe mocno nadwyrężyły swoją reputację, próbują odbudować swój wizerunek choć konsumenci są i będą mocno pamiętliwi. TNS Polska na zlecenie ZBP, KIR i BFG przygotował raport badania „Reputacja polskiego sektora bankowego”

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Raiffeisen Polbank również jak BZ WBK stawia mocno na finansowanie małych i średnich firm z segmentu do 6 mln złotych. Swoją ofertę uaktualnił i odświeżył politykę kredytową. 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przeglądając dzisiaj Rzeczpospolitą w części Ekonomia&rynek przeczytałem artykuł „Rewolucja w polskich płatnościach bezgotówkowych”. Czy rzeczywiście rewolucja?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na tle Europy polskie banki na pewno się wyróżniają – karty zbliżeniowe dominują już w naszych portfelach. Terminale płatnicze są gotowe do obsługi zbliżeniowej kart. Idziemy jednak z duchem czasu i szybko przechodzimy na kolejną możliwość dokonywania płatności.  HCE nowym standardem w płatnościach bezgotówkowych.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Bankowość Islamska - czy jest to wzorzec do naśladowania? - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Bankowość islamskia jest dość młoda powstała w latach sześćdziesiątych XX w. W latach siedemdziesiątych rozszerza swoją działalność i obecnie oferuje pełny wybór usług. Od tego momentu, z roku na rok, liczba banków islamskich rośnie, i to nie tylko w krajach islamskich, ale także poza ich granicami.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Bank BZ WBK stawia na segment małych i średnich firm. - 3.0 out of 5 based on 1 vote

Bank Zachodni WBK ogłosił właśnie nową strategię dla małych i średnich firm - w niespełna dwa lata chce pozyskać 100tys. nowych firm. Cel ambitny – w jaki sposób chce zachęcić biznes i polskich przedsiębiorców do współpracy ?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Małe firmy mają problem z coraz większymi opóźnieniami ze ściąganiem płatności od kontrahentów. Co powoduje coraz większe zatory płatnicze. Nie korzystają jednak z przysługującego im prawa naliczania odsetek za zwłokę.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Raiffeisen Bank Polska S.A.  realizuje nałożony przez KNF jeden z warunków przejęcia Polbanku. Warunkiem wydania zgody na przejęcie banku było zobowiązanie się wejścia na GPW. Bank złożył właśnie w nadzorze prospekt emisyjny.
Nikłe są jednak szanse by debiut był już w czerwcu.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Bądź czujny i ostrożny – groźny atak na instytucje finansowe. - 2.0 out of 5 based on 1 vote

Media informują o wystąpienie zagrożenia które po raz pierwszy jest na tak dużą skalę. Atak złośliwego oprogramowania GozNym może zaszkodzić nawet 250 instytucjom w tym może zaatakować 17 banków komercyjnych i ponad 200 banków spółdzielczych.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Promocja pożyczki dla firm w PKO BP - 3.5 out of 5 based on 4 votes

BKO BP proponuje kredyt dla firm do 500.000pln z obniżoną prowizją przygotowawczą. Tylko 0,7 proc. prowizji za udzielenie,  i ograniczenie dokumentów do minimum, a decyzja kredytowa już w jeden dzień. Do końca maja dostępna jest promocyjna oferta Pożyczki MSP w PKO BP. 

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
BLIK - już ponad 1,6mln użytkowników. - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Blik ma już ponad 1,6 miliona użytkowników, zrealizowano już 2,5 miliona transakcji, dziennie wykonuje się ponad 10 tysięcy transakcji. Liczba użytkowników wciąż rośnie i to w niespełna rok działalności.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
Alior Bank z nową ofertą dla rolników - 4.8 out of 5 based on 5 votes

Alior Bank wciąż zaskakuje rynek tym razem wprowadził ofertę dla firm zajmujących się działalnością rolno-spożywczą, w tym grup producentów z branży mięsnej, mlecznej, owocowo-warzywnej i zbożowej.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

KNF już w poniedziałek złoży wniosek o ogłoszenie upadłości kolejnego SKOKU - tym razem kłopoty ma SKOK Jowisz. Komisja Nadzoru Finansowego już zawiesiła działalność SKOK Jowisz.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Idea Płynności – dlaczego warto zainteresować się tym rozwiązaniem ? Zapraszam do zapoznania się z głównymi cechami faktoringu dedykowanego dla małych i średnich firm.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przedsiębiorcy którzy planują podjęcie działalności gospodarczej a mają obecnie status bezrobotnego mogą wnioskować o dotację w kwocie 24 tys. na otwarcie działalności gospodarczej. Pula środków do wykorzystania jest jeszcze duża ( na co najmniej 20 tys. nowych firm ) 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Alior Bank emituje obligacje - zapisy do 28 kwietnia - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Alior Bank emituje obligacje zapisy już się zaczęły i będą przyjmowane do 28/04 br. oferta kierowana jest również do inwestorów indywidualnych. Poprzednia emisja zakończyła się z dużym sukcesem. 

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Cashback do 500 zł zmiana limitu w MasterCard - 1.0 out of 5 based on 1 vote

Kilkakrotnie pisałem na blogu o rozwoju usługi Cash Back tu.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Idea Bank rozpoczyna dziś właściwą odsłonę kampanii promującej Kredyt Fair dla firm. Opowiada w niej trzy różne historie, których kreacje przygotowała agencja Brasil. Przy kampanii pracowały też firmy: Graffiti Films, Miło, Głośno i MediaVest.

Oceń ten artykuł
(18 głosów)
Kredyt Fair Limit w Rachunku Bieżącym - 4.7 out of 5 based on 18 votes

Idea Bank wciąż zaskakuje nowymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców. Obecnie rusza z kampanią reklamową kredytu fair - limit w rachunku bieżącym. Jest to uzupełnienie oferty Kredytu Fair.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Kredyty dla profesjonalistów - zmiany w ofercie Deutsche Bank - 4.0 out of 5 based on 1 vote

Profesjonaliści zawsze cieszyli się wysokim zainteresowaniem ze strony banków. Od lat konkurują między sobą proponując unikalne warunki finansowania dla wolnych zawodów. Na tle rynku wyróżnia się Deutsche Bank i BIZ Bank, oferty zostały częściowo zmienione.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Kredyt na start dla firm. Jak chętnie banki finansują startupy. - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Kredyt na start dla firm. Jak chętnie banki finansują startupy.
Masz pomysł na biznes, przeszedłeś przez proces rejestracji firmy. Opracowałeś pomysł w każdym szczególe opracowałeś strategię marketingową masz dopięty biznes plan. Nawiązujesz pierwsze kontakty handlowe i …. zaczynasz rozglądać się po rynku za finansowaniem prowadzonego przedsięwzięcia. I zaczynają się pierwsze schody.

Oceń ten artykuł
(40 głosów)
Nowość na rynku terminal płatniczy i kasa fiskalna w jednym – iPOS duet - 4.1 out of 5 based on 40 votes

Wydaje się oczywiste a jednak tak nie jest – obecnie na rynku nie było rozwiązania łączącego terminal płatniczy i kasę fiskalną jako jedno zintegrowane urządzenie. Wydaje się proste a jednak żadna z firm dotychczas nie wdrożyła takiego rozwiązania. Nie mam wątpliwości, że oferta zamiesza mocno na rynku.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Raiffeisen Bank Polska S.A. zmienia adres siedziby - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Raiffeisen Bank Polska S.A. zmienia adres centrali - przenosi się z ul. Pięknej na ul. Grzybowską 78 do nowego budynku Prime Corporate Center. Nowa siedziba robi wrażenie - projekt wykonany jest z dużym rozmachem, była to największa transakcja najmu.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Terminale płatnicze wkraczają na pokłady samolotów pasażerskich. Nowy projekt Panasonic Avionics znany jako producent wysokiej jakości japońskiej elektroniki.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Dzień bez gotówki - możliwe ? - 4.0 out of 5 based on 3 votes

Po raz pierwszy obchodzimy dzień bez gotówki. Pisaliśmy poprzednio o akcji wprowadzonej we Włoszech. W tym roku akcja promowana jest w krajach UE w tym w Polsce. NO CASH DAY.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)
Alior Bank kupił BPH - spekulacje się potwierdziły - 5.0 out of 5 based on 6 votes

Alior Bank zawarł z grupą General Electric Capital umowę dotyczącą nabycia części Banku BPH. Można było się spodziewać że jeżeli transakcja dojdzie do skutku to będzie jeden warunek- wydzielenie portfela kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, innych walutach obcych i polskich złotych oraz BPH TFI.

Oceń ten artykuł
(21 głosów)
Kredyt Fair - Limit w rachunku - Nowość w ofercie Idea Banku - 4.8 out of 5 based on 21 votes

Na początku roku Idea Bank wprowadził do swojej oferty kredyt Fair szczegóły oferty przedstawiałem w poprzednim wpisie na blogu. Oferta została rozszeżona o nową formę finansowania działalności bieżącej - Limit w Rachunku.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu dzisiejszym Narodowy Bank Polski opublikował raport uwzgledniający dane za IV Q 2015r - raport jest cyklicznie aktualizowany i uwzglednia informacje o kartach płatniczych, terminalach płatniczych i bankomatach.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Pierwszy raz w Polsce – NO CASH DAY. - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Akcja organizowane we Włoszej od 5 lat - w tym roku również w Polsce - NO CASH DAY.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Hongkong wciąż czaruje swoją potęgą i możliwościami - teraz w kręgu zainteresowania są start-upy również z Polski.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

BIK – świadomość klientów jest coraz większa, ale czy na tyle wysoka by wiedzieć jakie informacje i kiedy są przekazywane do Biura Informacji Kredytowej?  Idąc do banku i wnioskując o kredyt warto wiedzieć jakie dane historyczne są zgromadzone w naszym raporcie BIK.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Zbliżeniowe terminale płatnicze - konferencja Polska vs Szwecja - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Wg raportu Visa mamy już 84% terminali płatniczych z funkcją zbliżeniową. Tak dla porównania w 2013 było 47% a w 2012 29%

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Terminale płatnicze już ponad 440tys. urządzeń w Polsce - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Narodowy Bank Polski zaktualizował raport dotyczący kart płatniczych i terminali płatniczych. Dane zostały opublikowane w styczniu br. Na koniec września 2015 r. funkcjonowało łącznie 440 tys. terminali płatniczych. W porównaniu do poprzedniego kwartału było ich więcej o 14,9 tys. szt, liczba terminali płatniczych na rynku wzrosła o ponad 16%.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

BGK ( Bank Gospodarstwa Krajowego ) wydał komunikat -16 marca br. przestaje przyjmować wnioski o dofinansowanie w ramach programu MdM na rok br. Prawdopodobnie program będzie kontynuowany w 2017 i 2018 roku, potem program zostanie wygaszony.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Alior Bank szykuje się na przejęcie BPH od General Electric ? - 4.5 out of 5 based on 2 votes

Alior Bank którego właścicielem jest PZU prowadzi zaawansowane rozmowy związane z przejęciem BPH od General Electric – informację podaje Reuters, żaden z banków nie potwierdza jednak informacji. Należy pamiętać że część grupy menagerów pracujących obecnie w Alior Banku wywodzi się właśnie z BPH.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Od 15/04/2016r rusza program wsparcia unijnego dla małych i średnich firm na rozszerzenie swojej działalności na rynkach zagranicznych. Do wykorzystania jest pula pierwsza pula 5 mln zł z programu „Polska Wschodnia” na lata 2014-2020. Wnioski można składać do 20/05/2016r.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Biedronka i terminale płatnicze - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Czy terminale płatnicze przyjęły się w Biedronce ? Trudno uwierzyć, że tak długo Jeronimo Martins opierało się przed wprowadzeniem terminali płatniczych do swojej sieci - dziś stanowisko zmienia się, a wręcz promowane są płatności bezgotówkowe.

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Leszek Czarnecki sprzedał Getback S.A. do private equity. - 4.0 out of 5 based on 1 vote

Grupa Idea Bank podpisała w dniu wczorajszym ( 15.03.2016r ) umowę sprzedaży Getback S.A. za cenę 825 mln zł. GetBack S.A. to jeden z liderów polskiego rynku windykacji.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Wyniki finansowe Idea Bank – 312,2 mln zł zysku netto - 5.0 out of 5 based on 2 votes

W IV kw. 2015 r. Grupa Idea Banku osiągnęła zysk netto na poziomie 81,9 mln zł, o jedną piątą większy niż w III kw. Zysk po wyeliminowaniu dodatkowych obciążeń o charakterze publicznym wyniósł 109,2 mln i był o prawie 60% większy niż kwartał wcześniej. W całym roku Grupa zarobiła na czysto 312,2 mln zł. Ze względu na sytuację rynkową, szczególnie cieszy znaczący wzrost wyniku odsetkowego oraz marży odsetkowej.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Europejski Tydzień Pieniądza- edukacja młodzieży szkolnej - 5.0 out of 5 based on 4 votes

Dziś rozpoczyna się Europejski Tydzień Pieniądza. Jest to kontynuacja projektu edukacyjnego społeczeństwa przez sektor bankowy.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Wkrótce terminale płatnicze w Eurocash Cash & Carry - 4.9 out of 5 based on 11 votes

Niedawno informowaliśmy o wprowadzeniu do Poczty Polskiej terminali płatniczych. W Biedronce już się przyzwyczailiśmy do możliwości płacenia kartą ( z czego ubolewają dostawcy bankomatów ). Dawno już zniknęły kolejki przed okupowanymi ATM-ami.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Kredyt firmowy dla przedsiębiorczych kobiet do 40 tys. od PARP-u - 5.0 out of 5 based on 10 votes

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości roztrzygnęła kolejny nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Terminale płatnicze – raport NBP III kwartał 2015r. - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Terminale płatnicze – raport NBP III kwartał 2015r. Dynamika wzrostu rynku terminali płatniczych.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Kolejny upadek kasy tym razem SKOK Polska - 4.6 out of 5 based on 7 votes

25 lutego zawieszona została działalność SKOK Polska jest to decyzja KNF-u. Złożony został też wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Oceń ten artykuł
(20 głosów)
Poczta Polska wkracza w XXI wiek - terminale płatnicze nadchodzą wsparcie PKO BP i eService - 4.9 out of 5 based on 20 votes

Poczta Polska rozstrzygnęła przetarg na dostarczenie 8,5 tys. terminali płatniczych do 4,7 tys. placówek.

Oceń ten artykuł
(23 głosów)
Idea Bank Cosme nowe możliwości. Program już działa. - 5.0 out of 5 based on 23 votes

Idea Bank – Cosme nowe możliwości, szczególnie dla firm, które miały trudność z uzyskaniem kredytu bankowego.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)
Terminal płatniczy – gwarancja na bezpieczną i wygodną płatność. - 4.9 out of 5 based on 17 votes

Co łączy Hiszpanię, Wielką Brytanię, Francję oraz Polskę?

Oceń ten artykuł
(16 głosów)
Terminal płatniczy - ilu klientów traci Twoja firma. - 4.9 out of 5 based on 16 votes

Terminal płatniczy - ilu klientów traci Twoja firma przez brak terminala płatniczego ?

Oceń ten artykuł
(47 głosów)
Terminale płatnicze w Banku Pekao S.A.- wybór padł na Ingenico. - 4.2 out of 5 based on 47 votes

Terminale płatnicze w Banku Pekao SA.

Oceń ten artykuł
(23 głosów)
Terminale płatnicze kolejne zmiany na rynku. PaySquare zmienia właściciela. - 4.9 out of 5 based on 23 votes

W poprzednich artykułach pisaliśmy o zmianach na rynku terminali płatniczych, a zmian jest sporo: min. pojawienie się nowej marki REVO, która przejęła klientów RaiffeisenPolbank, niebawem powinien wystartować ING z ofertą terminalową, niedawno wystartował Credit Agricole, również BGŻ BNP Paribas  planuje pojawić się na rynku z ofertą terminalową. 
Tym razem informujemy o planach zmian w PaySquare.

Oceń ten artykuł
(19 głosów)
Kredyty dla nowych firm – gdzie szukać ? - 5.0 out of 5 based on 19 votes

Większość przedsiębiorstw z sektora MSP niechętnie sięga po kredyty. Kredyty bankowe przeznaczone dla firm wiążą się z koniecznością złożenia wielu dokumentów oraz przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia, co zwłaszcza w przypadku firm zatrudniających do 9 osób może stanowić przeszkodę.

Oceń ten artykuł
(36 głosów)
Terminale płatnicze – REVO, nowy gracz na rynku. Sojusz z Raiffeisen Polbank. - 4.6 out of 5 based on 36 votes

Wspominaliśmy poprzednio o EVO Payments, i Raiffeisen Polbank, które stworzyło sojusz strategiczny dla akceptacji kart płatniczych. Umowa została zawarta 12 sierpnia 2015r. W wyniku tej współpracy została powołana nowa spółka czeskiego EVO pod nową marką "REVO".

Oceń ten artykuł
(17 głosów)
Terminale płatnicze w gotowości. Startuje wielka loteria organizowana przez FROB. - 4.8 out of 5 based on 17 votes

Właśnie wystartowała wielka promocja – „Przesiądź się na kartę

Oceń ten artykuł
(15 głosów)
W rękach policji nowa broń - terminale płatnicze w walce z łamiącymi przepisy. - 4.7 out of 5 based on 15 votes

Nowelizacja kodeksu wykroczeń ułatwi drogówce pobieranie opłat za mandaty nie tylko w gotówce, ale również za pośrednictwem terminali płatniczych.

Oceń ten artykuł
(13 głosów)
Jakie firmy będzie dotyczył podatek od handlu ? - 4.8 out of 5 based on 13 votes

Stawka podatku od sklepów ma wynosić 0,7% obrotów miesięcznie dla sieci o przychodach do 300 mln zł oraz 1,3% dla nadwyżki ponad 300 mln zł. Według nowego projektu podatku nie zapłacą sklepy z przychodami poniżej 1,5mln pln miesięcznie.
Projekt ustawy o opodatkowaniu handlu dotyczyć będzie również sprzedaży przez internet.

Oceń ten artykuł
(13 głosów)
Czy mała firma może uzyskać przewagę konkurencyjną? - 4.9 out of 5 based on 13 votes

Otwierając nową firmę, przedsiębiorca często nie tylko zastanawia się nad tym jak utrzymać ją na rynku, ale również nad tym, jak zdobyć przewagę nad swoją konkurencją. Warto prześledzić sukcesy firm, które odnalazły się na rynku do analizy mogą posłużyć nam i te duże podmioty i małe. Może znajdziemy własną inspirację.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Nowa Firma - jak zaistnieć na rynku? - 5.0 out of 5 based on 12 votes

Pojawienie się nowej firmy na rynku zawsze wiąże się ze zburzeniem panującego na nim obecnie ładu pomiędzy istniejącymi firmami, dostawcami, klientami czy wykonawcami. Każdy właściciel firmy, często na samym początku działalności zadaje sobie podstawowe pytanie jakim jest: "Jak szybko i na stałe zaistnieć w świadomości klientów?" Jest to bardzo proste - należy jednak wiedzieć, jakie działania w tym kierunku podjąć.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)
Gospodarcze Otwarcie Roku 2016 – jednym z prelegentów był prof. Marek Belka - 5.0 out of 5 based on 16 votes

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą.
Jednym z zaproszonych prelegentów był prof. Marka Belka.

Oceń ten artykuł
(31 głosów)
Kredyt FAIR – Idea Bank, pierwszy kredyt bez odsetek dla firm - 4.4 out of 5 based on 31 votes

Kredyt FAIR – Idea Bank , nowość na rynku. Dla firm poszukujących kredytu obrotowego i kredytu inwestycyjnego na przejrzystych warunkach finansowania.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)
Złoty traci, raiting w dół, giełda pod presją. - 4.7 out of 5 based on 9 votes

Ostatni tydzień był owocny w zmianach regulacji prawnych. W piątek prezydent podpisał ustawę o podatku bankowym. Jeszcze w piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o podatku bankowym.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)
Obniżenie raitingu dla Polski – po raz pierwszy. Mamy się bać? - 4.7 out of 5 based on 9 votes

Czy zauważymy zmianę raitingu Polski – zapewne tak, chociaż nie w ciągu najbliższych dni. Czy to oznacza, że problem nas nie dotyczy ? Wielu polityków ignoruje informację przekazaną w piątek czy słusznie ?

Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Zabierz kartę płatniczą wybierając się na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - 4.9 out of 5 based on 7 votes

Dziś ruszyła kolejna Orkiestra Świątecznej Pomocy, to już 24. Finał WOŚP. Tym razem można datek przekazać smartfonem lub kartą. 

Oceń ten artykuł
(25 głosów)
Ostatni rok bez kasy fiskalnej. Ucieczki już nie ma. Przy okazji terminal płatniczy ? - 3.8 out of 5 based on 25 votes

Każda firma, którego klientami są konsumenci, będzie musiał używać kasy fiskalnej okres przejściowy kończy się w 2017 r. i nie będzie żadnych wyjątków. Zwolnienie do 20 tys. pln ma charakter przejściowy, niestety 2016r jest ostatnim rokiem.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Niechlubni rekordziści – z najwyższym zadłużeniem w Polsce - 4.4 out of 5 based on 10 votes

Niechlubni rekordziści – z najwyższym zadłużeniem w Polsce

Zestawienie dotyczy klientów detalicznych a dane pochodzą z najnowszego raportu przygotowanego przez BIG InfoMonitor.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Firma powinna rozwijać się sama. Za i przeciw. - 4.8 out of 5 based on 10 votes

Każde przedsiębiorstwo, zarówno mniejsze jak i większe, dąży do rozwoju. Poszczególne firmy pragną być najlepsze w swojej dziedzinie po to, aby wyprzedzić konkurencję i zdominować rynek branżowy. Nieustanna rywalizacja firm i działanie pod presją czasu bardzo często zmusza swoich zarządców do nieprzemyślanych działań, które niestety nie zawsze skutkują pozytywnie.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Tajemnice przedsiębiorczości - kredyty dla firm - 4.9 out of 5 based on 12 votes

Według danych CEIDG, w ostatnich 12 miesiącach działalność zawiesiło ponad 300 tys. przedsiębiorców. Głównym powodem jest brak rentowności. Jak się zabezpieczyć przed spadkiem dochodów firmy?

Oceń ten artykuł
(16 głosów)
Cosme gwarancje dla firm– czy warto się zainteresować ? - 4.9 out of 5 based on 16 votes

Cosme – czy warto się zainteresować ?
W ramach programu Cosme, Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnia gwarancje dla instytucji finansowych oferujących produkty kredytowe dla małych i średnich firm.

Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Czy warto brać kredyt na firmę? - 4.1 out of 5 based on 14 votes

Zawarte w tytule niniejszego wpisu pytanie tak naprawdę powinno być traktowane jak pytanie retoryczne. A odpowiedź oczywista: po wielokroć tak. Dlaczego? O tym poniżej. Zapraszam do krótkiej lektury.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Czy firma może się rozwijać bez kredytu? - 5.0 out of 5 based on 11 votes

Dylemat związany z braniem kredytu firmowego to zagadnienie dobrze znane większości przedsiębiorców. Kapitał to bowiem, obok dobrego pomysłu, największy problem znacznej części biznesów.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Kredyt dla nowej firmy - za i przeciw - 4.8 out of 5 based on 12 votes

Dla jednych stanowią niezbędne paliwo do startu i rozwoju nowych firm, dla innych - balast mogący je skutecznie zatopić. Zdania przedsiębiorców na temat kredytów firmowych są mocno podzielone. Nie da się ukryć, że opinie te w dużej mierze zależą od sytuacji finansowej osoby startującej z biznesem. Zalety czy wady – co przeważa? Sprawdźmy!

Oceń ten artykuł
(15 głosów)
Pierwszy polski mPos - projekt zakończy się fiaskiem ? - 4.7 out of 5 based on 15 votes

Pierwszy polski mPos oddala się…
Pisałem na blogu o ciekawym projekcie realizowanym przez FACS- zapowiedź była interesująca pierwszy polski mPos.

Oceń ten artykuł
(13 głosów)
Jakie są korzyści z faktoringu? - 4.7 out of 5 based on 13 votes

Coraz większa liczba przedsiębiorców korzysta z faktoringu. Usługa ta jest kierowana głównie do małych i średnich firm, które z powodu stosowania odroczonych terminów płatności dla swoich kontrahentów, mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Warto więc wskazać, jakie korzyści niesie ze sobą faktoring.

Oceń ten artykuł
(13 głosów)
Faktoring może poprawić płynność finansową? - 4.5 out of 5 based on 13 votes

Część początkujących przedsiębiorstw małej i średniej wielkości boryka się z koniecznością stosowania odroczonych terminów płatności faktur wobec swoich klientów. Sytuacja ta jest przede wszystkim wynikiem rosnącej konkurencji pomiędzy firmami z jednej branży. Z tego powodu przedsiębiorcy chcący znaleźć swoje miejsce na rynku muszą dostosować się do jego specyfiki.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Faktoring tylko na indywidualnych warunkach - 4.9 out of 5 based on 11 votes

Kredyty firmowe na start czy leasing coraz częściej są dla przedsiębiorców niewystarczające. Zdarza się bowiem, że potrzebują oni finansowania zupełnie innego rodzaju. Dotyczy to przede wszystkim tych firm, w których stosuje się odroczone terminy płatności ze względu na dużą konkurencję w danej branży lub specyfikę danego rynku. Dla biznesmenów tych przygotowano więc faktoring, umożliwiający im sprzedanie należności, których termin płatności jeszcze nie nadszedł.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Kredyt firmowy na zakup samochodu - czy warto? - 4.8 out of 5 based on 12 votes

Zwykle przedsiębiorcy decydują się na zakup samochodu firmowego za pomocą leasingu. Niekiedy jednak okazuje się, że ta forma finansowania zakupu auta jest dla przedsiębiorców mało interesująca. Warto więc wskazać, kiedy tak się dzieje.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Faktoring – czym jest i jak działa? - 4.8 out of 5 based on 12 votes

Faktoring może przynieść przedsiębiorcy wiele korzyści. Warto jednak skorzystać z niego jedynie w wyspecjalizowanych firmach, gdyż posiadają one niezbędne narzędzia do obsługi wielu tysięcy faktur oraz system informatyczne umożliwiające szybką wymianę danych lub monitoring należności.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
FAKTORING - CZY WARTO KORZYSTAĆ? - 4.8 out of 5 based on 11 votes

W uproszczeniu faktoring polega na wykupieniu przez bank faktur wystawionych przez firmę korzystającą z usługi. Odbiorcy faktur spłacają wtedy zobowiązania bankowi, a więc stają się jego dłużnikami.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Na jakich zasadach będą przyznawane dotacje, w latach 2015-2020? - 4.9 out of 5 based on 10 votes

Dotacje z funduszy unijnych to ogromna szansa dla Polskich przedsiębiorców. Zarówno osoby, które dopiero wkraczają w świat biznesu jak i "starzy wyjadacze" mają możliwość, dzięki pozyskanym pieniądzom, rozwinąć swoją działalność. Dotacje przeznaczone na lata 2015-2020, będą różnić się wysokością i zasadami przyznawania.
Jakie dokładnie zmiany czekają przedsiębiorców ubiegających się o dotacje?

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Kredyty firmowe na start korzystniejsze niż dotacje unijne? - 5.0 out of 5 based on 11 votes

Kredyty firmowe na start są w Polsce traktowane po macoszemu. W praktyce tak zwane startup'y mogą liczyć na uzyskanie wsparcia finansowego tylko w jednym banku. Warto jednak zaznaczyć, że często okazuje się, że kredyty te są znacznie korzystniejsze dla przyszłych przedsiębiorców niż dotacje wypłacane przez Unię Europejską. Dlaczego tak się dzieje?

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Czy leasing jest dobrym rozwiązaniem dla małych firm? - 5.0 out of 5 based on 11 votes

Zainteresowanie finansowaniem firmowego auta za pomocą leasingu, aktualnie cieszy się dużą popularnością. Według badania rynku flotowego, przeprowadzonego w 2012 roku, leasing wybrało 68% ankietowanych. Dlaczego właśnie to rozwiązanie jest zdaniem tak wielu Polaków najkorzystniejsze?

Oceń ten artykuł
(21 głosów)
Faktoring – starożytny mechanizm w nowoczesnym biznesie - 4.8 out of 5 based on 21 votes

Faktoring – starożytny mechanizm w nowoczesnym biznesie

Faktoringu historia krótka.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
SK Bank upada decyzją KNF-u. - 5.0 out of 5 based on 10 votes

Jeszcze kilka dni temu można było przeczytać na stronach KNF-u o możliwości skadania ofert w restrukturyzacji SK Banku w Wołominie. Od 11 sierpnia 2015r decyzją Komisji Nadzoru Finansowego został wprowadzony zarząd komisaryczny.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)
Kiedy Samsung Pay w Polsce? Nadciąga rewolucja? - 4.6 out of 5 based on 16 votes

Samsung Pay zapowiada się najbardziej zaawansowaną technologicznie usługą płatności mobilnych na świecie.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Czy omijamy sklepy w którym nie możemy zapłacić kartą? - 5.0 out of 5 based on 10 votes

Instytut Ipsos Mori na zlecenie Visa Europe przeprowadził badanie rynku w pięciu krajach Europy w tym w Polsce.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Raiffeisen Polbank dalej na sprzedaż - informacja podana przez RBI - 4.8 out of 5 based on 12 votes

Z raportu RBI uzyskaliśmy informację o kontynuowaniu sprzedaży Raiffeisen Polbanku. Szykują się kolejne zmiany na rynku, Można przypuszczać, że po wyborach będzie się więcej zmian w sektorze finansowym. 

Oceń ten artykuł
(13 głosów)
Kontrola biletów w autobusach, za brak biletów zapłacisz… terminalem płatniczym - 4.8 out of 5 based on 13 votes

Terminale płatnicze docierają niemalże wszędzie w nową broń przeciwko gapowiczom zostali wyposażeni kontrolerzy w komunikacji miejskiej.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)
Czy faktoring może być alternatywą dla kredytu ? Za i przeciw. - 4.9 out of 5 based on 17 votes

Podjęliśmy ryzyko otwarcia firmy okazuje się, że każdy dzień stawia przed nami nowe wyzwania, a przedsiębiorcom sen z powiek spędzać może wiele problemów, w tym pojawiające się zatory płatnicze i faktury z terminami płatności.

Oceń ten artykuł
(27 głosów)
Nowy program wsparcia dla firm – COSME z BGK - 4.9 out of 5 based on 27 votes

I transza to 800 mln zł na gwarancje dla firm z programu COSME niebawem dostępna dla małych i średnich firm.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)
Przejęcia na rynku agentów rozliczeniowych - 4.9 out of 5 based on 17 votes

Planowane przejęcia na rynku agentów rozliczeniowych

Na rynku szykują się kolejne zmiany wśród agentów rozliczeniowych. Nie tylko banki robią mocne przetasowania w swoich szeregach ciężko nadążyć kto się sprzedaje, kto się wycofuje z rynku a kto się łączy ze względu na rekomendację KNF-u, ale również i w branży agentów rozliczeniowych dużo się dzieje. Zatem jest ciekawie, liczymy że każda zmiana wpłynie pozytywnie na rozwój rynku.

Oceń ten artykuł
(30 głosów)
Kiedy warto skorzystać z faktoringu kiedy z kredytu? - 4.8 out of 5 based on 30 votes

Faktoring dynamicznie rozwija się i zapewne jest alternatywą dla firm korzystających z różnych form finansowania. Niewątpliwie atutem jest brak pełnej oceny zdolności kredytowej, co jest szczególnie istotne dla firm borykających się min. z płynnością finansową.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)
Kiedy pojawi się pierwszy polski terminal płatniczy? - 4.8 out of 5 based on 16 votes

Czekamy z niecierpliwością na rozwój projektu pierwszego polskiego mPos. Urządzenie ma być promowane na rynku krajowym i w całej Europie. Projekt realizowany jest przez FACS w Kielcach.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)
Cash Back - wypłata gotówki w sklepie czy warto ? - 4.6 out of 5 based on 16 votes

Czy usługa cash back zadomowiła się na stałe na rynku? Alternatywa dla znikających bankomatów? Rozwojowi sprzyja również cena sługi.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)
Leasing 100% oferta aktualna do końca października. Czyli oferta bez kosztów i haczyków. - 4.9 out of 5 based on 16 votes

Leasing 0% w promocji: suma opłat z wykupem: 100% - czyli zerowe oprocentowanie oferta ważna do 31 października 2015r

Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Czy zniknie z rynku znany operator eService ? Nie tak szybko na razie zmiany wizerunkowe. - 4.9 out of 5 based on 14 votes

Klienci zauważą niebawem zmianę logo znanego operatora na rynku eService działającego na rynku polskim, niewątpliwie lider posiadający ponad 100tys. terminali.
W miejsce znanego logo pojawia się nowoczesny wizerunek.
 

Oceń ten artykuł
(15 głosów)
Innowacje w płatnościach- Mobilne Wpłatomaty Idea Banku uznane za największą innowacją w płatnościach w konkursie BAI-Infosys Finacle Global Banking Innovation Awards. - 5.0 out of 5 based on 15 votes

Pomysł innowacyjny – wpłatomat zamiast bankowozu przyjeżdża do klienta biznesowego. Wystarczy zalogować się do mobilnej aplikacji, zamówić o dogodnej porze i we wskazanym miejscu. Rozwiązanie okazało się numerem jeden w kategorii „Innowacje w płatnościach” 

Oceń ten artykuł
(19 głosów)
Jeremie, dla jakich firm i gdzie szukać? - 4.8 out of 5 based on 19 votes

Jeremie, kredyty dla firm z dofinansowaniem unijnym
Szukasz niskooprocentowanego kredytu na konkretny cel inwestycyjny?
Dzięki programowi JEREMIE udzielane są kredyty dla firm i pożyczki na korzystnych warunkach z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Oceń ten artykuł
(67 głosów)
Nowy gracz na rynku terminali płatniczych - ING Bank Śląski ? - 4.6 out of 5 based on 67 votes

Z doniesień cashless.pl możemy spodziewać się wejścia na rynek terminali płatniczych nowego gracza. Bank Śląski przygotowuje się do wdrożenia terminali płatniczych na początku przyszłego roku. Informację zostały potwierdzone przez biuro prasowe. Najprawdopodobniej dostawcą terminali płatniczych będzie znany na rynku Verifone.   

Oceń ten artykuł
(21 głosów)
Idea Bank poraz trzeci najlepszym bankiem dla firm przyznanym przez Forbesa - 4.9 out of 5 based on 21 votes

Idea Bank zdobył aż 5 gwiazdek w rankingu magazynu Forbes. Już po raz trzeci otrzymał nagrodę najlepszego banku dla małych firm.

Oceń ten artykuł
(28 głosów)
Ciekawa inicjatywa Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) - 4.9 out of 5 based on 28 votes

W poprzednim blogu podałem informację o działających w Polsce agentach rozliczeniowych zrzeszonych w Komitecie Agentów Rozliczeniowych (KAR)
Równolegle rozwija się Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB), którego głównym celem zgodnie ze statusem jest zwiększanie świadomości w zakresie obrotu bezgotówkowego. Cel słuszny zgodnie z ostatnim raportem NPB obrót bezgotówkowy stale rośnie, trend na rynku światowym od lat wypiera gotówkę.

Oceń ten artykuł
(21 głosów)
Lista agentów rozliczeniowych oferujących terminale płatnicze w Polsce a Komitet Agentów Rozliczeniowych. - 4.8 out of 5 based on 21 votes

Zdarzają się pytania ze strony przedsiębiorców jakie firmy świadczą usługi terminalowe. Poniżej lista firm, które zostały zrzeszone w Komitecie Agentów Rozliczeniowych. W odrębnym blogu postaram się wskazać najistotniejsze elementy, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze konkretnego partnera biznesowego nie zawsze cena powinna być wyznacznikiem podjętej decyzji, zwracajmy uwagę na zapisy w umowie, regulaminie, ale o tym innym razem.

Oceń ten artykuł
(17 głosów)
Terminale Płatnicze, karty – rozwój w Polsce - 4.8 out of 5 based on 17 votes

Organizacje płatnicze udział w rynku.
Wybierając ofertę terminali płatniczych warto zwrócić uwagę na proponowane stawki dla Visa i MasterCard dlaczego ? Część ofert na rynku proponuje wyższe stawki dla kart wydanych przez Mastercard tymczasem to właśnie MC odzyskuje część rynku.

Oceń ten artykuł
(18 głosów)
Karty płatnicze w liczbach. Czy warto zainstalować terminal? - 4.8 out of 5 based on 18 votes


Przedsiębiorcy posiadający już terminale lub zastanawiający się nad instalacją powinni zapoznać się z obecną sytuacją rynkową kart płatniczych w Polsce. Poniżej dane z najnowszego raportu NBP z I kwartału 2015r.

Oceń ten artykuł
(22 głosów)
Historia terminali płatniczych - 4.8 out of 5 based on 22 votes

Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez plastikowego pieniądza. Podróżowanie bez karty staje się coraz trudniejsze a nawet niemożliwe. Wynajęcie auta, rezerwacja noclegu, zakup biletu lotniczego w niektórych krajach jest możliwe już tylko za pomocą karty.  

Karta w portfelu zwykle o rozmiarze 85.60 × 53.98 mm towarzyszy nam już od początku lat 90.

Oceń ten artykuł
(20 głosów)
Zmiana stawek opłat interchange dla kart płatniczych - 4.8 out of 5 based on 20 votes

Kolejna obniżka stawek interchange dla kart wydanych w Polsce. Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych weszła w życie 29.01.2015 r. aktualna stawka opłaty interchange nie może wynosić więcej niż 0,2% od wartości transakcji debetowej kartą płatniczą oraz nie więcej niż 0,3% w przypadku transakcji z użyciem karty kredytowej. To już druga obniżka (poprzednia miała miejsce w lipcu 2014r.).

Oceń ten artykuł
(20 głosów)
Biuro Informacji Kredytowej - 4.7 out of 5 based on 20 votes

Wnioskujesz o kredyt zacznij od sprawdzenia siebie i swojej firmy w bazie BIK. To właśnie tu (choć nie tylko) pobierana jest informacja przez instytucje finansowe.

Oceń ten artykuł
(25 głosów)
Gwarancje de minimis - wsparcie dla mikro, małych i średnich firm - czy warto skorzystać? - 4.6 out of 5 based on 25 votes

Gwarancja de minimis jest doskonałym wsparciem dla tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają zabezpieczenia kredytu, lub nie chcą obciążać swojej często prywatnej hipoteki. Zdecydowanie program de minimis to wsparcie nie tylko na czas kryzysu, ale pomoc we wzroście dla firm mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.