Znajdź nas:

Idea Płynności – Idealne rozwiązanie dla firm z zatorami płatniczymi.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Idea Płynności Idea Płynności fot. Unsplash

Idea Płynności – dlaczego warto zainteresować się tym rozwiązaniem ? Zapraszam do zapoznania się z głównymi cechami faktoringu dedykowanego dla małych i średnich firm.

Jest to jeden z ciekawszych produktów faktoringowych dostępnych na rynku. Dlaczego jest unikalny – ponieważ łączy cechy faktoringu dłużnego i wierzytelności dodatkowo jest mozliwy z tzw. cichą cesją. Jest to idealne rozwiązanie, które można wprowadzić w firmie jeżeli jeszcze nie korzystano z faktoringu. Szczególnie w segmencie małych i średnich firm faktoring uważany jest wciąż za nowość. W naszej ocenie Idea Płynności idealnie może rozwiązać problemy płatnicze w szczególności dla tych firm, które nie mają już zdolności kredytowej do zwiększenia np. linii kredytowej, lub podwyższenia kredytu obrotowego. Poniżej wyjaśnimy podstawowe założenia.

Co to jest Idea Płynności?

Jest to limit faktoringowy który łączy w obrębie jednego limitu faktoring wierzytelnościowy i faktoring dłużny.

Faktoring wierzytelnościowy
• finansowanie sprzedaży – finansowane są faktury wystawiane przez Klienta (Faktoranta) do jego odbiorców,

Faktoring dłużny
• finansowanie zakupów – finansowane są faktury otrzymywane przez Klienta (Faktoranta) od jego dostawców

Idea Płynności kwoty i cechy

- Limit jest dostępny do 200tys.
- Wyłącznie w PLN
- kontrahenci (odbiorcy/dostawcy) – podmioty zarejestrowane na terenie RP,
- maksymalny sublimit na kontrahenta (odbiorcę/dostawcę) to 80 % wartości limitu,
- akceptowalne terminy faktur do 90 dni

Faktoring wierzytelnościowy w ramach Idei Płynności
- wypłacamy 100 % zaliczki (wartości faktury brutto),
- Klient otrzymuje środki w ciągu 2 dni,
- jest stosowana cesja cicha – kontrahent (odbiorca) nie jest informowany o cesji i nie musi wyrażać na nią zgody (umowy/kontrakty z kontrahentem nie mogą jednak zawierać zakazu cesji),
- nie jest wymagana zmiana nr rachunku na fakturze wystawianej przez Klienta, kontrahent nadal płaci za FV na rachunek bankowy Klienta
- Klient ma czas na spłatę zobowiązania do terminu płatności wynikającego z przekazanej nam faktury, dodatkowo Klient może skorzystać z dwóch dodatkowych okresów po 30 dni każdy

Faktoring dłużny w ramach Idei Płynności
- opłacamy w imieniu Klienta 100 % ceny (wartości faktury brutto),
- zapłata następuje w ciągu 2 dni od momentu przekazania nam faktury przez Klienta (bez względu na termin płatności wynikający z faktury!),
- Klient ma czas na spłatę zobowiązania zgodnie z okresem wynikającym z przekazanej nam faktury powiększonym o dodatkowe 60 dni

Idea Płynności - podstawowe opłaty

• prowizja administracyjna – 0,4%/miesiąc od wartości limitu faktoringowego,
• opłata za system Idea Faktor – 9,99 PLN/miesiąc

Opłaty za finansowanie:
• prowizja za finansowanie w okresie ważności faktury – 0,067% dziennie do Terminu Płatności, naliczana z góry
• prowizja za dodatkowy okres finansowania – 2,2%/ za każde 30 dni finansowania po Terminie Płatności

Korzyści dla firmy korzystającej z Idei Płynności

• W jednym produkcie klient może finansować zarówno faktury wystawiane odbiorcom jak też faktury które ma do zapłacenia
• Klient sam decyduje na co wykorzystany będzie przyznany limit
• Obowiązuje cicha cesja – kontrahenci nie wiedzą, że nasz klient korzysta z fakoringu, dzięki czemu nie ulegają zmianie relacje między klientem a kontrahentem
• W sytuacji gdy klient nie korzysta z finansowania obowiązkowa opłata wynosi zaledwie 0,4% przyznanego limitu
• Skrajnie prosta procedura wnioskowania, do kwoty 100 tys. nie wymagamy dokumentów


Idea Płynności – Promocja Wiosenny Strzał ( promocja do 29 marca br. ) - zaptyaj o szczegóły

Zaloguj się, by skomentować