Znajdź nas:

Czy małe firmy naliczają odseteki za zwłokę?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
odsetki za zwłokę odsetki za zwłokę fot. PublicDomainPictures

Małe firmy mają problem z coraz większymi opóźnieniami ze ściąganiem płatności od kontrahentów. Co powoduje coraz większe zatory płatnicze. Nie korzystają jednak z przysługującego im prawa naliczania odsetek za zwłokę.

Krajowy Rejestr Długów w aktualnym raporcie informuje, że aż 76% firm z segmentu mikro i małych i średnich firm nie korzysta z możliwości naliczania ustawowych odsetek z tytułu opóźnionej płatności

Jak wynika z przeprowadzonego badania Krajowego Rejestru Długów firma woli stracić pieniądze lub cierpliwie czekać niż zerwać kontakt z kontrahentem – szczególnie z tym dużym.

Ustawa, z kwietnia 2013 roku, miała przeciwdziałać opóźnieniom w regulowaniu należności przez kontrahentów. Poza wspomnianą już opcją odzyskiwania należności na koszt dłużnika i możliwością doliczenia mu ustawowych odsetek, daje także możliwość naliczenia 40 euro rekompensaty w razie opóźnienia w zapłacie. Wprowadzała też zasadę, że terminy płatności nie powinny przekraczać 60 dni. Tylko co piąta firma korzysta z tych przepisów. Najczęściej stosowaną praktyką jest doliczenie klientom ustawowych odsetek za opóźnienia płatności.
Drugim rozwiązaniem jest ustalenie maksymalnego czasu zapłaty, który nie przekracza 60 dni. Najrzadziej przedsiębiorcy obciążają swoich dłużników kosztami windykacji.

Jedną z przyczyn, która powstrzymuje firmy przed skorzystaniem z przysługującego im prawa, jest obawa o utratę kontrahentów. Dlatego większość firm woli rozwikłać problem w inny sposób niż ten, który proponuje ustawa. Przedsiębiorca będzie wolał zaciągnąć kredyt, skorzystać z linii kredytowej  niż stracić relacje z kontrahentem.
Niewątpliwie jest to dodatkowy koszt często nie uwzględniany w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Czy jest to właściwe zachowanie ? Jak długo rynek będzie akceptował takie praktyki tak szczególnie ci mniejsi przedsiębiorcy będą borykać się z zatorami płatniczymi.

A duży…. woli kredytować się tanim „kredytem kupieckim” niż płacić w terminie.
Jak wyglądają płatności w Państwa firmach – zachęcam do dyskusji.

Zaloguj się, by skomentować