Znajdź nas:

Największe trudności z uzyskaniem kredytu.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Największe trudności z uzyskaniem kredytu. - 2.5 out of 5 based on 2 votes
przeszkodaw biznesie przeszkodaw biznesie fot. Didgeman

Ubiegając się o kredyt w jakimkolwiek banku trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim Zdolność Kredytową podmiotu gospodarczego, na który ma być wzięty produkt kredytowy.

Największe trudności w pozyskaniu pożyczki można właśnie napotkać, jeśli chodzi o tę kwestię. W sytuacji gdzie dochody naszej firmy nie spełniają kryteriów banku ten może niestety odmówić przyznania żądanego przez danego klienta produktu kredytowego. Nie jest to jednak sytuacja Patowa. Wiele banków chcąc wyjść na przeciw klientowi biznesowemu proponuje wiele ciekawych rozwiązań. Jednym z nich jest indywidualne doradztwo coraz bardziej z resztą popularyzowane wśród bankowców. Pozytywnym aspektem jest również to, że rzadko, kiedy odmawia się poszczególnym podmiotom gospodarczym przyznania kredytu, co jest bardzo dobrą informacją dla Firm ubiegających się o takie rozwiązanie.

Kolejną trudnością, która może wystąpić przy próbie pozyskania pożyczki jest słaba płynność finansowa danego przedsiębiorstwa. Gdy nie ma odpowiednich zasobów niestety żadna placówka nie podejmie ryzyka finansowego dotyczącego określonego podmiotu a co za tym idzie nie będzie brana pod uwagę jakakolwiek inna kwestia związana z tym zagadnieniem. Nie jest to trudność po stronie samego banku, który miał by takowego produktu udzielić, lecz po stronie samych starających się o ten kredyt podmiotów gospodarczych, ponieważ niestety ogromny brak wiedzy na temat w ogólnym tego słowa znaczeniu prowadzenia biznesu powoduje błędną komunikację pomiędzy pracownikiem jednostki udzielającej kredyt a klientem, co w większości o ile ubiegający się o produkt kredytowy nie przedstawi odpowiednich argumentów kończy się fiaskiem. Więcej szkoleń dotyczących prowadzenia rozmów typowo biznesowych pozwoli na poprawę relacji między partnerami biznesowymi. Kolejnych trudności w uzyskaniu produktów kredytowych trzeba zaliczyć także popularnie zwane przez klientów "Dawanie pożyczek na ładne oczy."

Niestety w większości badanych niejednokrotnie przypadków były prowadzone selekcje klientów polegające na wizualnym lub na podstawie kilku słów ocenianiu kredytobiorców chętnych do ubiegania się o dany produkt. Było to bardzo krzywdzące, ponieważ wystarczyło nie takie spojrzenie na pracownika danej placówki lub wprost mówiąc twarz petenta nie podobała się obsługującemu wówczas można było mieć także trudności z załatwieniem sprawy. To też oczywiście na korzyść klientów biznesowych jak i prywatnych zaczyna się zmieniać. W wypadku gdyby taka sytuacja się zdarzyła osoba fizyczna lub firma korzystająca z danej placówki ma prawo, co oczywiście kiedyś było w wielkim stopniu ograniczane a wręcz utrudniane złożyć stosowną reklamację opisując szczegółowo przebieg sprawy. Banki zmuszone były podjąć działania względem nie właściwych zachowań Swoich pracowników gdyż zmusiła je do tego ogromna konkurencja panująca na Polskim rynku finansowym, co z kolei przekłada się na zadowolenie klientów, a o to przecież chodzi.

Co więcej z najnowszych badań wynika, iż usługi bankowe będą ulegały bardzo poważnym zmianom i co najważniejsze nie na korzyść samych kredytodawców jak to do tej pory bywało, ale dla bezpośrednich odbiorców tych właśnie rozwiązań. Istotną także rzeczą w sprawie jest to, że trudności nie przybywa, ponieważ zrozumiano, iż filozofią prowadzenia tego typu instytucji nie jest utrudnianie poszczególnym jednostkom załatwienie spraw gdyż wpływa to na niekorzystne z kolei rozwiązania dla samych podmiotów finansowych, bo wiążą się z tym faktem trudności z utrzymaniem się na rynku, co z kolei powodować może utratę płynności finansowej danej jednostki, a to z kolei naturalną rzeczą prowadzi do upadłości. Reasumując. Stop trudnościom. Z tego założenia powinny wyjść wszystkie instytucje finansowe, ponieważ tylko taki stan rzeczy może utrzymać rynek tego właśnie biznesu na poziomie wystarczająco dobrym.

Zaloguj się, by skomentować