Znajdź nas:

Terminale Płatnicze, karty – rozwój w Polsce

Oceń ten artykuł
(17 głosów)
Terminale Płatnicze, karty – rozwój w Polsce - 4.8 out of 5 based on 17 votes
terminale płatnicze rozwój terminale płatnicze rozwój

Organizacje płatnicze udział w rynku.
Wybierając ofertę terminali płatniczych warto zwrócić uwagę na proponowane stawki dla Visa i MasterCard dlaczego ? Część ofert na rynku proponuje wyższe stawki dla kart wydanych przez Mastercard tymczasem to właśnie MC odzyskuje część rynku.


Pozycję dominującą na rynku polskim nadal utrzymuje VISA, do której należy 59% wydanych w Polsce kart płatniczych, drugie miejsce z 40,1% udziałem w rynku – zajmuje MasterCard.

 
 

 

 

Karty debetowe i kredytowe.

W I kwartale 2015 r. liczba kart debetowych osiągnęła łączną wielkość 29,3 mln szt.
Na koniec marca 2015 r. łączna liczba kart kredytowych wyniosła 5,97 mln szt. Wielkość zaciągniętych kredytów na karty kredytowe w Polsce  wyniosła 12,2 mld zł

Liczba kart wyposażonych zarówno w pasek magnetyczny, jak i chip wzrosła od końca 2009 r. do marca 2015 r. z poziomu 8 mln do 33,6 mln szt. Co stanowi 94,4% udziału kart na polskim rynku. Wzrost liczby kart z chipem zwiększyło bezpieczeństwo wykorzystywania kart płatniczych w Polsce.
Karty płatnicze zbliżeniowe
Od kilku lat na polskim rynku można korzystać z nowej formy płatności z wykorzystaniem zbliżeniowej karty płatniczej. W systemie VISA karty zbliżeniowe to karty PayWave, natomiast w systemie MasterCard karty takie noszą nazwę PayPass.
Według danych szacunkowych na rynku polskim na koniec I kwartału 2015 r. było w obiegu 26,6 mln kart z funkcją zbliżeniową, co stanowi 74,8% wszystkich kart płatniczych dla porównania w 2013 r. było 16 mln kart co stanowiło 48,5%.

Liczba transakcji

Według danych z banków, w I kwartale 2015 r. przeprowadzono przy użyciu kart płatniczych 725,8 mln transakcji. W I kwartale 2015 r. przeważająca większość transakcji, tj. 90,1%, była dokonywana kartami debetowymi. Mniej liczne były transakcje dokonywane kartami kredytowymi (9,8%)
Transakcje bezgotówkowe stanowią 75,7% liczby wszystkich transakcji kartowych.

Wykres wskazuje tendencję rynku wypierając obrót gotówkowy obrotem bezgotówkowym. Co prawda daleko jest nam jeszcze do rynków np. Szwecja gdzie obrót bezgotówkowy dominuje.

Wartość transakcji

W I kwartale 2015 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 110,6 mld zł. Porównując do 2013 r., była większa o 12,9%.
Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W I kwartale 2015 r. średnio na jedną kartę przypadało 20,4zł przeprowadzonych transakcji.

Transakcje bezgotówkowe

Według danych z banków, w I kwartale 2015 r. przy użyciu kart przeprowadzono 550 mln transakcji bezgotówkowych. I tak, porównując I kwartał 2015 r. do analogicznego okresu w 2014 r., liczba transakcji była większa o 40,9%, a porównując do 2013 r., była większa o 70,7% z czego szacuje się, że aż 35% to transakcje zbliżeniowe
Liczba transakcji bezgotówkowych w kolejnych kwartałach od I kwartału 2013 r.
liczba transakcji bezgotówkowych  

Wartość transakcji bezgotówkowych

Według danych z banków, w I kwartale 2015 r. przy użyciu kart dokonano na rynku polskim transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 40,4 mld. Porównując I kwartał  2015 r. do 2013 r., była większa o 37%. Wskaźnik wartości transakcji bezgotówkowych w długim okresie czasu wykazuje tendencję rosnącą.
kwota transakcji bezgotówkowych 

Średnia liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych pojedynczą kartą płatniczą w I kwartale 2015 r. wyniosła 15,5 i stale spada. Jest to bardzo ważny parametr wskazujący, że są coraz niższe bariery wejścia terminali płatniczych do branż w których dominował obrót gotówkowy. Coraz chętniej płacimy kartą za drobne zakupy. Sprzyja temu również rozwój PayWave i PayPass. Przedsiębiorcy szczególnie w tym przypadku powinni weryfikować swoje warunki rozliczeń transakcji terminalowych szukając ofert z rozliczeniem procentowym bez dopłaty groszowej.

Dane od agentów rozliczeniowych

Drugim źródłem informacji o transakcjach przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych są agenci rozliczeniowi działający na rynku polskim.
Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, że w I kwartale 2015 r. zarejestrowano 525 mln transakcji bezgotówkowych

Akceptanci

Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, iż na koniec marca 2015 r. na rynku polskim łącznie funkcjonowało 168 tys. Akceptantów. Liczba akceptantów w I kwartale 2015 r. zwiększyła się o 37,5 tys. w porównaniu do I kwartału 2013 r.
 liczba akceptantów

Punkty handlowo-usługowe

Na koniec marca 2015 r. na rynku polskim łącznie funkcjonowało 312 tys. punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych dla porównania w I kwartale 2013 r. było 242 tys.
Terminale POS
Według danych przekazywanych przez agentów rozliczeniowych, na rynku polskim na koniec marca 2015 r. funkcjonowało łącznie 407 tys. terminali POS. Dla porównania w I kwartale 2013 r. było 298 tys. terminali.
W szybkim tempie rośnie liczba terminali POS przystosowanych do realizacji transakcji dokonywanych w trybie zbliżeniowym. Szacuje się, że na koniec marca 2015 r. na rynku funkcjonowało ok. 311 tys. terminali przystosowanych do obsługi kart zbliżeniowych (w grudniu 2014 r. ich liczbę szacowano na 288 tys.). Oznacza to, że na koniec I kwartału 2015 r. na rynku polskim większość terminali – bo aż 76,4% - jest przystosowanych do obsługi kart zbliżeniowych.

Punkty oferujące wypłaty sklepowe (cash back)

Wypłatę sklepową (cash back) oferowało na koniec marca 2015 r. około 80 tys. placówek handlowych. W I kwartale 2015 r. transakcji cash back dokonano na łączną kwotę 157,7 mln zł dla porównania w I kwartale 2013 r. dokonano 88,8 mln wypłat. Można zauważyć że trend dalej będzie wzrostowy min. Ze względu na wprowadzenie opłat z bankomatów. Dalej jednak będą to jednak drobne kwoty do 100-150zł. Większość banków usługę cash back promuje póki co bez opłat.

Źródło raport NBP IQ 2015r. http://www.nbp.pl