Znajdź nas:

Faktoring – starożytny mechanizm w nowoczesnym biznesie

Oceń ten artykuł
(21 głosów)
Faktoring – starożytny mechanizm w nowoczesnym biznesie - 4.8 out of 5 based on 21 votes
faktoring w biznesie faktoring w biznesie fot. Jiří Fröhlich

Faktoring – starożytny mechanizm w nowoczesnym biznesie

Faktoringu historia krótka.

Co do powstania idei faktoringu źródła podają często sprzeczne informacje. Jedne za twórców czy też inicjatorów uznają już starożytnych Greków czy Rzymian. Drugie zaś przekonują, że faktoring miał swój początek w dobie kolonizacji, Ameryki kiedy to organizowano dalekie wyprawy poszukiwaniu nowych egzotycznych często bardzo kosztownych towarów. Jednak zarówno w Polsce jak i w Europie idea ta upowszechniona została po drugiej wojnie światowej kiedy to poszukiwano alternatywnych i bezpiecznych źródeł finansowania, działalności przedsiębiorstw często zrujnowanych przez działania wojenne.

Pozytywna windykacja – idea faktoringu z krótką dywagacją

W polskim porządku prawnym faktoring nie został uregulowany wprost, w związku z czym jego działanie opiera się na Kodeksie Cywilnym szczególnie zastosowanie mają przepisy zawarte w w dziale o swobodzie zawierania umów oraz umowy zlecenia. Dlatego też większość mechanizmów oparta jest jedynie na praktyce.

Rozważania dotyczące faktoringu warto rozpocząć od wyjaśnienia przyjętych w praktyce pojęć, i tak:

  • Sprzedawca – podmiot, który przekazuje Faktorowi wierzytelność, powstałą na w wyniku zawartych transakcji,
  • Faktor – to podmiot, który przejmuje wierzytelność od Sprzedawcy,
  • Dłużnik faktoringowy.

Upraszczając, definicję faktoringu można by rzec, że jest to jeden z mechanizmów finansowych ,który ma na celu wsparcie przedsiębiorcy poprzez zbycie długoterminowych wierzytelności na rzecz faktora. Czyli przedsiębiorca po dokonaniu transakcji z kontrahentem przekazuje powstałą w jej wyniku wierzytelność odrębnej instytucji, w zamian faktor kredytuje wierzytelność sprzedawcy wypłacając mu stosowną należność. Należność ta pomniejszona jest o uzgodnioną przez strony prowizję. Od tego momentu właścicielem wierzytelności staje się faktor – odrębna instytucja, która sprawuje opiekę nad wierzytelnością.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przedsiębiorca korzystając z faktoringu przedsiębiorca minimalizuje ryzyko niewypłacalności tudzież niesolidności swojego kontrahenta, jak również, ewentualne koszty windykacji.

Często faktoring odbierany jest pejoratywnie bowiem ego mechanizm zbliżony jest nieco do windykacji. Jednak jest to błędne przekonanie bowiem idea faktoringu ma raczej na celu zapobieżenie sytuacji w której przedsiębiorca musi uciekać się do windykacji bowiem niespłacone wierzytelności są jednoznaczne są często z nadciągającym widmem bankructwa.

Co do zasady umowa faktoringu nie wymaga zgody dłużnika, stronami umowy jest sprzedawca i faktor które w oparciu o instytucję cesji dokonują przelewu wierzytelności. Warto jednak porozumieć się z „ dłużnikiem” tym samym zwiększając atrakcyjność naszej oferty, poprzez przedstawienie korzyści płynących z dei faktoringu.

Podczas negocjacji handlowych o nawiązaniu współpracy decyduje nie tylko cena jednostkowa produktu czy usługi ale także warunki rozliczania dostaw. Alternatywne metody finansowania takie jak np. faktoring pozwalają nam na przedstawienie potencjalnemu Klientowi korzystnych długoterminowych warunków rozliczania bez szkody dla płynności finansowej naszej własnej firmy. W praktyce możemy się przekonać się że ten argument będzie decydującym in plus w negocjacjach. Niewykluczone także, że może być on także krokiem milowym w rozwoju naszego biznesu!

Usługi w zakresie faktoringu proponują zwykle korporacje bankowe, dlatego warto dokładnie zapoznać się dokładnie z ich ofertą.

Już wkrótce!

„Blaski i cienie faktoringu”

„Usługi faktoringowe – porównanie ofert”. Toplista

Zapraszamy do lektury!

Zaloguj się, by skomentować