Znajdź nas:

Faktoring tylko na indywidualnych warunkach

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Faktoring tylko na indywidualnych warunkach - 4.9 out of 5 based on 11 votes
faktoring faktoring fot. Jiří Fröhlich

Kredyty firmowe na start czy leasing coraz częściej są dla przedsiębiorców niewystarczające. Zdarza się bowiem, że potrzebują oni finansowania zupełnie innego rodzaju. Dotyczy to przede wszystkim tych firm, w których stosuje się odroczone terminy płatności ze względu na dużą konkurencję w danej branży lub specyfikę danego rynku. Dla biznesmenów tych przygotowano więc faktoring, umożliwiający im sprzedanie należności, których termin płatności jeszcze nie nadszedł.

Przepisy prawne

Warto zaznaczyć, że polskie prawo nie reguluje zasad udzielania faktoringu. Zaznaczono jedynie, że w kwestii tej zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego regulujące zasady dokonywania cesji wierzytelności pomiędzy dwoma podmiotami. Oznacza to więc, że wszystkie umowy pomiędzy faktorem a faktorantem, czyli przedsiębiorcą, są zawierane na indywidualnych warunkach. Należy jednak pamiętać, że jedynym wspólnym i jednocześnie obowiązkowym elementem wszystkich umów tego typu jest zapis o cesji faktur.

Co z kontrahentami?

Przedsiębiorca nie musi martwić się, że jego kontrahenci będą mieć jakieś problemy z tytułu skorzystania przez niego z faktoringu. Usługa ta nie zmienia bowiem warunków umowy zawartych pomiędzy firmą a jej klientem, a jedynie wskazuje, że należna kwota za wykonanie usługi bądź za sprzedanie towaru ma być przekazana na inne niż dotychczasowo konto. Każdy klient zostanie powiadomiony o zaistniałej zmianie i w razie zalegania ze spłatą zobowiązania będzie musiał liczyć się z tym, iż faktor rozpocznie procedurę windykacyjną tak samo jak mógł to zrobić wcześniej przedsiębiorca.

Zaloguj się, by skomentować